Menu

Teamdag 1 Verbinden en samen besluiten nemen

Educatief, interactief en inspirerend!

Module 1  – 1.5 uur

Verbindende communicatie 

Je leert je wensen naar elkaar te uiten in plaats van te zeggen wat de ander verkeerd doet en zou moeten doen of laten. Dat laatste levert spanning en irritatie op en kan als het meer gebeurt de relatie tussen teamleden en de sfeer in het team verzieken. 

Door te luisteren naar de behoefte achter de wensen van een ander kan je veel makkelijker een adequate houding en aanpak vinden in de samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan de behoefte aan zelfstandigheid, zorgvuldigheid, gezien worden, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, afstemming..

We doen een stapspel van dat gaat van waarneming en oordeel naar je gevoel, je behoefte en je verzoek naar een ander. Door deze stappen daadwerkelijk te nemen in de ruimte zie je waar je uit verbinding gaat en hoe je weer in verbinding kan komen.

Verbindende communicatie bevordert onderling vertrouwen, openheid en duidelijkheid in de samenwerking.

Module 2  – 2.5 uur

Serious game: ‘Pleinspel’ voor gelijkwaardige besluitvorming

Meedenken, meebeslissen, mee dragen

Met dit spel leer je op een gelijkwaardige manier gesprekken te voeren en besluiten te nemen in je team. Dit kun je gebruiken als je met elkaar een mening wilt vormen of een gedragen besluit wilt nemen over teamzaken die lastig of complex zijn. 

Niet met de meeste stemmen gelden zodat de minderheid baalt. Niet met chaos en discussies om aan het woord te komen en je gelijk te halen. Maar met consent zodat je je voordeel doet met verschillende gezichtspunten en overwegingen.

Als bewoners van het plein komen jullie mét elkaar tot oplossingen en besluiten over zaken die aan en om het plein spelen.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om wonen aan het plein, het organiseren van een buurtdag, het uitbreiden van oplaadpunten voor electrische auto’s of het omgaan met hangjongeren. Voor groepen inwoners en experts die met woningcorporaties en gemeente samenwerken is dit bijvoorbeeld een aanrader, om tot besluiten te komen waarin iedereen heeft kunnen bijdragen.

Module 3 – 1.5 uur

Werken met persoonlijke kwaliteiten

Hierin ontdek hoe je elkaar kan versterken in ontwikkeling en verandering vanuit ieders kwaliteiten. Met een kwaliteitenspel krijg je elkaars kwaliteiten en talenten beter in beeld.

Je maakt een teamtalentprofiel in een opdracht met een creatieve twist. Dit profiel laat zien waar jullie team sterk in is. Jullie benoemen een aantal zaken waarin je die kwaliteit in gaat zetten. Ook ga je na wat individuele en teamvalkuilen kunnen zijn en wat nodig is om die te voorkomen. Een leuke manier om meer uit je teamwork te halen!

Meer informatie of aanmelden

Heb je interesse voor een teamdag of workshop voor jullie team? Of heb je nog vragen? Bel of mail me gerust.
info@krokuscreatie.nl
T 0624271105

Zie ook: