Menu

DISCUSSIES OP HET WERK: VECHTEN OF WIN-WIN

Of je nu in je werk een discussie voert met mensen die verschillende belangen hebben of je discussieert over hoe je problemen in het werk zou kunnen oplossen, het is toch eigenlijk de kunst een oplossing te vinden die voor de verschillende partijen acceptabel is en nog beter…aantrekkelijk!

Of je nu in je werk een discussie voert met mensen die verschillende belangen hebben of je discussieert over hoe je problemen in het werk zou kunnen oplossen, het is toch eigenlijk de kunst een oplossing te vinden die voor de verschillende partijen acceptabel is en nog beter…aantrekkelijk! Helaas is dat niet de dagelijkse realiteit in discussies. Niet alleen in de politiek maar ook in het werk ‘vechten mensen om hun gelijk’, ‘proberen ze zich er niet onder te laten krijgen’ en zijn trots op ‘wat zij eruit weten te slepen’. Vaak werkt de uitkomst van een discussies waarin alleen te winnen of te verliezen valt maar gedeeltelijk en vooral op de korte termijn. De mening van de ene partij wordt de andere partij opgelegd en geïmplementeerd in maatregelen. Regelmatig worden deze maatregelen gesaboteerd door de andere partij, die wegen zoekt om de eigen mening in de praktijk te doen gelden. Als de machtsverhoudingen wisselen maken de voormalige verliezers de genomen maatregelen nogal eens ongedaan en beginnen hun eigen regels/procedures door te voeren.

De betekenis van de formule E = K x A (Effectiviteit is Kwaliteit maal Acceptatie) wordt vaak niet op waarde geschat. Door een deel van je collega’s als verliezer te beschouwen en tegen de haren in te strijken creëer je tegelijkertijd het probleem van tegenstanders van je beleid. Ze vormen een blok aan je been of ze proberen actief de poten onder je stoel vandaan te zagen. Zou het dus niet interessanter zijn om met elkaar in gesprek te gaan met als doel een uitkomst te vinden waar iedereen voor kan gaan? Met als uitgangspunt waarden die voor iedereen in de organisatie of het team gelden? Je vraagt dan van mensen om hun creatief potentieel aan te spreken om de verschillende belangen, oordelen en meningen van mensen te gebruiken om tot een gezamenlijk gedragen oplossing van problemen te komen. Je voorkomt zo getouwtrek om de macht en polarisatie, wat de kwaliteit van het werk en de uitstraling van de organisatie naar beneden haalt. Je stimuleert dat mensen met elkaar mee gaan denken, wat innovatie bevordert en hun enthousiasme om er samen iets goeds van te maken voedt.