Menu

Besluitvorming met consent

Merk je dat je teamoverleg vastloopt in discussies? Of dat je met je team of projectgroep niet tot besluiten komt waar iedereen achter kan staan? Wil je met diverse groepen tot een andere aanpak of een gezamenlijk plan komen, maar stuiten jullie op verschil in belangen en behoeften? Zijn er zoveel ideeën om zaken aan te pakken dat je niet weet waarmee te beginnen en hoe je het kan aanpakken?

Dan kan Krokuscreatie uitkomst bieden. Krokuscreatie ontwikkelde workshops om samen gedragen besluiten te nemen. Op basis van consent.

Wat is consent?

Als je consent geeft voor een besluit betekent dit dat je geen overwegend bezwaar hebt, dat je
met het besluit kan leven.

Hoe werkt dat?
Iedereen die deelneemt aan de besluitvorming kan kennis en ervaring inbrengen en de eigen visie en mening over het te bespreken thema. Een ieder kan mogelijke bezwaren geven met de argumenten voor dit bezwaar. Samen denk je over oplossingen die aan deze bezwaren tegemoet komen om de oplossing nog beter te maken. Er wordt dus goed naar je geluisterd en je bezwaar kan dus niet weggestemd worden door een meerderheid.

Resultaat

Iedereen kan zich vinden in het besluit, doordat ieders stem daadwerkelijk is meegenomen De besluiten zijn geen compromis maar vormen een optimale oplossing voor de gestelde vragen.

De groep heeft geleerd effectief en creatief met verschillende meningen en visies om te gaan.

Hoe gaan we te werk

In de Workshops & Trainingen  ‘Er samen uit komen’  krijg je inzicht in hoe een ieder zich kan laten horen en invloed kan hebben met de consentmethode en hoe je zo tot breed gedragen besluiten komt waarbij alle info meegenomen is en out of the box gedacht is Je leert:

– Hoe je structuur geeft aan je bijeenkomst/vergadering

– Hoe je helderheid creëert over de  ruimte waarbinnen meebeslissen mogelijk is

– Hoe iedereen aan kan geven hoe zij/hij erin staat zonder in uitvoerige discussies te belanden

– Hoe je de creativiteit van de groep aanspreekt. Het meenemen van de bezwaren die geuit worden stimuleert om creatief/vernieuwend denken en te komen tot een inventief besluit.

– Hoe je een vergadering zo afrondt dat iedereen zich gehoord voelt en er duidelijke besluiten en afspraken  liggen.

Voor wie

• gemeenten
• woningcorporaties
• teams

Voor gemeenten en woningbouwcorporaties in het bijzonder, maar eigenlijk voor iedereen die in een team werkt.
Denk bij gemeentes aan:
– een participatietraject van burgers met de gemeente, bijvoorbeeld een initiatief van burgers voor hun wijk
(duurzame energie, bomen planten, aanleg speelplekken enz.)
– een commissie met bewoners, leden uit gemeenteraad, deskundigen

Denk bij woningcorporaties aan:
– het betrekken van huurders bij de aanleg van tuinen, een veilige leefomgeving
– trajecten met beheerders en bewoners en woningcorporatie over bijvoorbeeld
renovatie van woningen